Institut sportovní prevence pro děti a mládež

Nabízíme kompletní služby v oblasti sportovní výchovy a předpokladů pro sportovní rozvoj vašich dětí.

Děti jsou odmala přetěžovány a zásadně vedeny někdy k výkonu již v útlém věku a dochází tak k termínu označován jako raná specializace. Raná specialize má vůči klasickému fyziologickému vývoji jistá nebezpečná úskalí:

Raná specializace u dětí může mít svá pro, ale i proti. Pokud je v dítěti implicitnost, pokud dítě chce trénovat tři až pět hodin denně, pak není dobré mu v tom bránit. Na druhou stranu je vhodné hlídat různé negativní věci, které z toho mohou pramenit.  Mezi takové věci mohou patřit svalová dysbalance, plnění školních povinností i zanedbávání kompenzačních cvičení.Nabízíme pro vaše děti tyto služby:

- poradna

- sportovní psychologie a coaching

- základní fyziologické vyšetření

- kondiční tréninky

- rehabilitace

- fyzioterapie

Rodiče a ambice

Mnozí rodiče, hlavně ale kupodivu maminky, touží mít doma vrcholového krasobruslaře nebo hokejistu. Totéž platí také pro "budoucí" tenisty, atlety nebo umělce. Druh těchto sportů se řídí především podle momentálních módních trendů a podle výnosnosti daného sportovního odvětví. Je také velmi časté, že u dětí, kde jsou rodiče úspěšnými sportovci, se jaksi předpokládá jasná sportovní tradice. Rodiče si často ve své zaslepenosti ani neuvědomují, že výjimečnost jejich dětí může být zcela někde jinde a mohou tak přehlédnout nadání a talent pro něco zcela jiného. Jejich schopnosti tak mohou být potlačeny a v důsledku nedostatku času vymizí.Pokud máte ovšem doma malého sportovce, který opravdu hodlá podstoupit tvrdý dril a chce se v budoucnu prosadit a nejsou žádné pochybnosti o jeho nadšení, je důležité ho všemi prostředky podporovat.Rodiče a trenéři by však měli dbát na zdravý a fyziologický vývoj dítěte.

Zdravotní předpoklady dítěte

Vývoj dětského organismu je ukončen až kolem 21.roku a u žen dokonce později. Lidský organismus potřebuje pro tento vývoj veškerou svou sílu, a to jak fyzickou tak i psychickou, a ta ještě v té době u většiny dětí chybí.Jakékoli přehnané fyzické namáhání může uškodit. Tím, ale pochopitelně nemáme na mysli běžný pohyb, který bývá u některých dětí velice razantní. Je samozřejmé, že k dětství patří především pohyb a ten by měl být především radostný a dobrovolný.Sport a tělesná cvičení může praktikovat každý zdravý jedinec, ale v současné době se příliš necháme ovlivnit všelijakými módními trendy a na zdraví dětí zapomínáme a děláme z nich cvičené opičky. Dítě přece na " to" má a je nadané ( po mamince, tatínkovi) a tak navštěvuje ještě angličtinu, flétnu a zpěv. Místo radostného dítěte můžeme pak vidět předčasně vyspělého génia, kterého jsme okradli o krásné dětství. Měli bychom tedy mít na paměti, že i tady musí platit zlatá střední cesta a dělat všechno s mírou, tak aby byli spokojeni nejen rodiče, ale hlavně naše dítě.

Jednostranné zatížení a jeho rizika

Velmi často se zapomíná na klasický tělocvik neboli prostná, kde rozcvičíme celé tělo. Ze sportů je vůbec velmi vhodné plavání a veslování, protože jsou zde rovnoměrně namáhány všechny svalové partie. Je proto důležité, aby byl jednostranný pohyb vykompenzován jiným pohybem a abychom se zaměřili také na prevenci oddálení fyzických problémů. Vrcholoví sportovci mají nejvíce ohroženy kosti, klouby, šlachy, chrupavky a svaly. Nevhodná strava, špatná a mnohdy opomíjená regenerace, nedostatek času tomu jen přispívají. Trvalé napětí může způsobit celou řadu degenerativních změn. Například příliš dlouhodobé napětí svalových vláken přiškrtí krevní cévy, které mezi nimi probíhají. Zásobování samotných šlach se tak sníží a vznikají bolestivá poškození (tendopatie). Dětem se dávají na tréninku iontové nápoje, které doplní sice potřebnou hladinu minerálů v těle, ale na druhé straně díky svému chemickému složení zatěžují dětský organismus. Bohužel s tímto trendem se můžeme v dnešní době setkat velmi často.

Vaší první návštěvou zjistíme potřebné informace, se kterými budeme nadále pracovat. Jaké má vaše dítě předpoklady a vlohy pro sport. V jakém sportu má možnosti v budoucnu dlouhodobě uspět. Jak a kde se zlepšovat.

Jaký má mít rodič přístup, jak a kdy podporovat svého malého sportovce. Učit se mu porozumět a pomáhat splňovat jeho (ne rodičů) sportovní a životní sny.

CENÍK

KONTAKT

MAPA

KONZULTČNÍ HODINY

OBEJDNÁVKY