Kde jinde studovat sport než zde

FTVS UK

Jsou vaše sny a cíle úzce spjaty s pohybovou činností? Fakulta tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze je jedinečnou přiležitostí k seberealizaci a vzdělávání. Tato škola nabízí velice pestré a odborné znalosti z oboru tělovýchovy, sportu, duševního rozvoje, ale i vědeckého bádání. Pokud vás tato škola opravdu zaujala, chcete na ni studovat a bojíte se, že neuspějete nebo jste již přijímací zkoušky splnili a máte problémy se studiem, dokážeme vás připravit či asistovat při vašem celém studiu. Naši profesionální trenéři, kteří jsou absolvoventy této prestižní fakulty dokáží být vaším dobrým rádcem a pomocníkem při talentových přijímacích zkouškách a studiem. Pomáháme studentům i jiných sportovních a pedagogických škol a pracovišť.

Krátká historie fakulty

Fakulta tělesné výchovy a sportu je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy v Praze. Stala se její součástí v roce 1959 zprvu jako Institut tělesné výchovy a sportu, od roku 1965 jako fakulta Univerzity Karlovy.

Původně se učitelé tělesné výchovy pro obecné školy vzdělávali na čtyřletých učitelských ústavech s maturitou a pro střední školy se od roku 1892 vzdělávali na Vzdělávacích kurzech pro učitelství tělocviku na středních školách a učitelských ústavech při lékařské fakultě UK. Roku 1945 německý vzdělávací kurz zanikl a český se přeměnil v Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při Univerzitě Karlovy v Praze. V roce 1948 byl ústav včleněn do pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ze které v roce 1953 byla vytvořena Vysoká škola pedagogická, v jejímž rámci byla katedra tělesné výchovy začleněná do tzv. společenské fakulty VŠP a byla pověřena výukou učitelů tělesné výchovy pro II. a III. stupeň škol.

V roce 1953 byla současně zřízena samostatná vysoká tělovýchovná škola pod názvem Institut tělesné výchovy a sportu, která měla vychovávat vysokoškolsky vzdělané pracovníky pro tělovýchovné hnutí, trenéry a metodiky, a pro vysoké školy učitelé tělesné výchovy a vědecké pracovníky. V roce 1958 byl Institut spojen s katedrami tělesné výchovy VŠP s cílem vychovávat jak odborné pracovníky, tak středoškolské a vysokoškolské učitele tělesné výchovy.

Spolupráce s Laboratoří sportovní motoriky

FTVS UK v Praze

Laboratoř LSM představuje přední výzkumné pracoviště v oblasti pohybových a sportovních aktivit a fyziologie zátěže. Řeší se zde úkoly spojené s hodnocením stavu trénovanosti jako důsledku aplikovaných pohybových aktivit, posuzuje se tělesné složení, hodnotí aerobní i anaerobní předpoklady, pohybový režim a zpracovávají se intervenční pohybové programy. LSM se dále zabývá problematikou řízení sportovního tréninku, výběrovými kritérii sportovních talentů, hodnocením stavu svalového aparátu a úrovně silových předpokladů, 2D i 3D analýzou pohybových činností a hodnocením flexibility vybraných kloubních spojení.

Nezávazně nás můžete kontaktovat

Vyberte odvětví, kterého se váš dotaz, služba, objednávka týká.