Trénink s vlastním tělem

Detailně popsaný tréninkový plán cvičení 3x týdně po dobu 4 týdnů.

Video s cviky, které se v tréninkovém plánu vyskytují.

Video manuál jak celý trénink sestavit aby fungoval.